Φωτοβολταικά Έργα

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 800 kW - Νet Metering

Επωνυμία: Χατζησαλάτας Α.Ε. (Εμπορικές & Ψυκτικές Επιχειρήσεις)       
 Τοποθεσία: Αγιά Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 800 kW - Net Metering

Επωνυμία: Ελληνικοί Χυμοί Α.Ε.Β.Ε (Χυμοί VIVA)
Τοποθεσία: Β.Ι.Π.Ε Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 425 kW - Νet Metering

Επωνυμία: Μπίζιος Α.Ε. (Βιομηχανία Γάλακτος)
Τοποθεσία: Ελασσόνα Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 325 kW - Net Metering

Επωνυμία: Έξαρχος Α.Ε. (Βιομηχανία Γάλακτος)
Τοποθεσία: Ελασσόνα Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 300 kW - Net Metering

Επωνυμία: Ευάγ. & Κων. Έξαρχος Ο.Ε. (Βιομηχανία Γάλακτος)
Τοποθεσία: Ελασσόνα Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 100 kW - Net Metering

Επωνυμία: Modeco Α.Ε.Β.Ε
Τοποθεσία: Ελασσόνα Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 60 kW - Επι Κτιρίου, Πώληση

Επωνυμία: Κακαράντζας Δημήτριος (Συνεργείο Αυτοκινήτων)
Τοποθεσία: Τύρναβος Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 43 kW - Net Metering

Επωνυμία: Γκάνας Α.Ε. (Μεταφορική Εταιρία)
Τοποθεσία: Τύρναβος Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 100 kW - Επι Κτιρίου, Πώληση

Επωνυμία: Συνεταιρισμός Επιπλοποιών Ελασσόνας
Τοποθεσία: Ελασσόνα Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 43 kW - Επι Κτιρίου, Πώληση

Επωνυμία: Γκέβρος Gas Solutions (Πρατήριο Υγρών Καυσίμων)
Τοποθεσία: Τύρναβος Λάρισας