Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τι είναι το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα?

Αυτόνομα θεωρούνται τα συστήματα, τα οποία δεν είναι απευθείας συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ή με οποιαδήποτε εταιρεία κοινής ωφέλειας που μπορεί να βρίσκεται πίσω απο τη διαχείριση ηλεκτρικών συστημάτων σε μία περιοχή.

Αυτό είναι διαφορετικό από το σύστημα συνδεδεμένο με το δίκτυο καθώς υπάρχει ανεξαρτησία ενέργειας. Η ενέργεια που χρειάζεται, παράγεται με αυτοσυντηρούμενο τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα οφέλη τα οποία υπολείπονται σε ένα αυτόνομο σύστημα σε σχέση με ένα σύστημα συνδεδεμένο στο δίκτυο. Το σημαντικότερο απο αυτά είναι ότι η χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, είναι αναγκαία, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος ενός αυτόνομου συστήματος.

Η ισχύς που παράγεται από το ηλιακό πάνελ καταναλώνεται απευθείας στο σπίτι και τυχόν πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια κατευθύνεται στις μπαταρίες για αποθήκευση για μελλοντική χρήση. Αυτό είναι το είδος της εγκατάστασης που προορίζεται για απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνοδεύονται επίσης και από έναν εφεδρικό μηχανισμό όπως η ντιζελογεννήτριες που διασφαλίζει ότι η ισχύς παράγεται καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από το πόσο κακός μπορεί να είναι ο καιρός.

Πώς λειτουργεί το Αυτόνομο Σύστημα?

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ παράγουν το ρεύμα το οποίο διοχετεύεται στο ρυθμιστή φόρτισης και απο εκεί στις μπαταρίες. Ο ρυθμιστής φόρτισης, είναι στη πράξη ένα σύστημα ελέγχου για το πότε και πως θα φορτίζουν και θα εκφορτίζουν οι μπαταρίες. Οι λεγόμενοι αντιστροφείς τάσης (inverters) χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν το συνεχές ρεύμα (DC) απο τα φωτοβολταϊκά πάνελ μέχρι τις μπαταρίες, σε χρήσιμο εναλασσόμενο ρεύμα (AC) στα 400 / 220V.

Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται λεπτομερώς μια τυπική συνδεσμολογία ενός αυτόνομου συστήματος με τα παρακάτω στοιχεία:

Α: φωτοβολταϊκά πάνελ
Β: Ρυθμιστής φόρτισης
C: Μπαταρίες
D: Inverter
F: Φορτία κατανάλωσης

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των αυτόνομων συστημάτων?

Ο ιδιοκτήτης μια ενεργειακά αυτόνομης οικείας απολαμβάνει τα εξής:

  • Απαλάσσεται εξ’ολοκλήρου απο τους λογαριασμούς ρεύματος και οτιδήποτε αυτός περιλαμβάνει (πάγια, τέλη κτλ)
  • Απαλάσσεται απο διακοπές ρεύματος (black outs)
  • Δεν τον απασχολεί η αύξηση της τιμής του ρεύματος
  • Έχει τον απόλυτο έλεγχο της παραγωγής ρεύματος απο τα φωτοβολταϊκά, που τον επιτρέπει να προγραμματίσει ενα “προφίλ” κατανάλωσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την παραγωγή ρεύματος απο τα φωτοβολταϊκά
  • Συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κόστος και απόσβεση ενός αυτόνομου συστήματος

Η απόσβεση ενός αυτόνομου συστήματος εξαρτάται απο το κόστος εγκατάστασης του συστήματος καθώς και απο τα οφέλη που θα έχει εφόσον δεν θα υπάρχουν λογαριασμοί ρεύματος.

Για παράδειγμα, εάν ένα εξοχικό σπίτι πληρώνει 500 – 600 ευρώ το χρόνο σε ρεύμα, ένα αυτόνομο σύστημα θα κοστίσει απο 1200 εως 2000 ευρώ. Έτσι, εάν κάθε χρόνο αυτά τα 500 – 600 ευρώ εξοικονομούνται, η απόσβεση γίνεται σε 2 με  2.5 χρόνια.

Ωστόσο, σε μια μεγαλύτερη και μόνιμη κατοικία, οι καταναλώσεις, και εν συνέπεια οι λογαριασμοί ρεύματος, είναι πολλές φορές μεγαλύτεροι, γεγονός που αυξάνει και το κόστος του συστήματος επίσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, με πρόχειρους υπολογισμούς, η απόσβεση γίνεται σε 8 με 12 χρόνια. Σαφώς, με σταδιακή αύξηση των τιμών ρεύματος, το διάστημα απόσβεσης γίνεται ακόμα μικρότερο. Έτσι, η εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, απαλάσσει τον ιδιοκτήτη απο τις μελλοντικές αυξήσεις των τιμών ρεύματος.

Οικιακά φωτοβολταικά στέγης

Πολυετης εμπειρία κατασκευής οικιακών φωτοβολταικών στέγης με σύστημα συμψηφισμου (net metering) η πώλησης.

Φωτοβολταικά συστήματα για επιχειρήσεις

Πολυετης εμπειρία κατασκευής βιομηχανικων φωτοβολταικών στέγης με σύστημα συμψηφισμου (net metering) η πώλησης.

Φωτοβολταικά πάρκα επί εδάφους

Πολυετης εμπειρία κατασκευής φωτοβολταικών παρκων επι εδαφους.