ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Τα έργα μας

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ - Ηλεκτρομηχανολογικό

Επωνυμία: Δημοτικό Θέατρο Ελασσόνας
Τοποθεσία: Ελασσόνα Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 800 kW - Net Metering

Επωνυμία: Ελληνικοί Χυμοί Α.Ε.Β.Ε
Τοποθεσία: Β.Ι.Π.Ε Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 800 kW - Net Metering

Επωνυμία: Χατζησαλάτας Α.Ε. (Ψυκτικές & Εμπορικές Επιχειρήσεις)
Τοποθεσία: Αγιά Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 800 kW - Net Metering

Επωνυμία: Ελληνικοί Χυμοί Α.Ε.Β.Ε
Τοποθεσία: Β.Ι.Π.Ε Λάρισας

Κατασκευή Θεάτρου Βασιλείου Φαρμάκη

Κατασκευή Θεάτρου Βασιλείου Φαρμάκη

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 100 kW - Επι Εδάφους

Τοποθεσία: Ελασσόνα Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 500 kW - Επι Εδάφους

Πελάτης: Μουλτσιάς Κλέαρχος
Τοποθεσία: Τσαριτσάνη Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 500 kW - Επι Εδάφους

Πελάτης: Μουλτσιάς Κλέαρχος
Τοποθεσία: Τσαριτσάνη Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 500 kW - Επι Εδάφους

Πελάτης: Μουλτσιάς Κλέαρχος
Τοποθεσία: Τσαριτσάνη Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 500 kW - Επι Εδάφους

Πελάτης: Μουλτσιάς Κλέαρχος
Τοποθεσία: Τσαριτσάνη Λάρισας

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 500 kW - Επι Εδάφους

Πελάτης: Μουλτσιάς Κλέαρχος
Τοποθεσία: Τσαριτσάνη Λάρισας