Η Εταιρία

Από το 1988 η εταιρία μας πραγματεύεται τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή παντός τύπου ηλεκτρολογικών έργων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τους εξοπλισμούς αντλιοστασίων, συστήματα αυτοματισμού και αρδευτικά δίκτυα.

Τα τελευταία χρόνια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις που θέτουν επιτακτική τη εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εταιρία μας, με άριστη τεχνογνωσία σας προσφέρει υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση των φωτοβολταικών συστημάτων καθώς και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Η εταιρία μας που απαρτίζεται από άριστα εξειδικευμένο επιστημονικοτεχνικό προσωπικό εδώ και δεκαετίες αποτελεί την απόλυτη επιλογή εμπιστοσύνης.

Modern buildings in Gae Aulenti square, Milan

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία μας εξειδικεύεται σε: