Συστήματα με μπαταρίες

Η ΒΑΡΝΑΣ Ε.Τ.Ε με εμπειρία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απο το 2012, αναλαμβάνει τη μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση συστημάτων με μπαταρίες τόσο μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας, τόσο επι κτιρίου όσο και επι εδάφους.

Ενδεικτικά κάποια απο τα συστήματα που η εταιρεία αναπτύσει είναι:

  1. Φωτοβολταικά συστήματα σε συνδυασμό με μπαταρίες
  2. Αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα
  3. Υβριδικά φωτοβολταικά συστήματα
  4. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας επι εδάφους.

Η ΒΑΡΝΑΣ Ε.Τ.Ε. διαθέτει ήδη στη κατοχή τις άδειες παραγωγής προς υλοποίηση για αποθήκευση ενέργειας απο μπαταρίες ισχύος 50 MW.
Αυτόνομα Φωτοβολταικά Συστήματα
Τα αυτόνομα φωτοβολταïκά συστηματα ή αλλιώς συστήματα "off-grid", είναι συστήματα μη συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η περίσσεια ενέργεια που παράγεται απο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πχ φωτοβολταικά) κατα τη διάρκεια της ημέρας, αποθηκευέται σε μπαταρίες για να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη χρονική στιγμή, κυρίως τις νυχτερινές ώρες μπορούν κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιηθούν σε εξοχικές κατοικίες αλλά και σε μια σειρά από άλλες εφαρμογές.

Διαβαστε Περισσοερα
Υβριδικά Συστήματα
Τα υβριδικά συστήματα συγκαταλέγονται και αυτά στα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, στα υβριδικά συστήματα γίνεται αυτόνομη παραγωγή ενέργειας σε συνδυασμό με φωτοβολταικά πάνελ και μπαταρίες, αλλά σε συνδυασμό με μία δεύτερη πηγή παραγωγής ρεύματος. Σαν δεύτερη πηγή χρησιμοποιούνται συνήθως ηλεκτρογεννήτριες και σε σπάνιες περιπτώσεις (όπου υπάρχει επαρκής άνεμος) και ανεμογεννήτριες.
Διαβαστε περισσότερα

Οικιακά φωτοβολταικά στέγης

Πολυετης εμπειρία κατασκευής οικιακών φωτοβολταικών στέγης με σύστημα συμψηφισμου (net metering) η πώλησης.

Φωτοβολταικά συστήματα για επιχειρήσεις

Πολυετης εμπειρία κατασκευής βιομηχανικων φωτοβολταικών στέγης με σύστημα συμψηφισμου (net metering) η πώλησης.

Φωτοβολταικά πάρκα επί εδάφους

Πολυετης εμπειρία κατασκευής φωτοβολταικών παρκων επι εδαφους.