Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Οικείες

Τι είναι το Net Metering?

Το Net Metering πρόκειται για αυτοπαραγωγή της ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό. Εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη σας, παράγεται ενέργεια μόνοι σας. Πέρα όμως από τις στέγες, τα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν και στο έδαφος. Στην περίπτωση του Net Metering είστε διασυνδεδεμένοι με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια ενέργεια αποθηκεύεται στο δίκτυο για να χρησιμοποιηθεί αργότερα (πχ. Το βράδυ που δεν θα μπορείτε να παράγετε ενέργεια λόγω απουσίας ηλιακής ακτινοβολίας). Με αυτόν τον τρόπο η ενέργεια που παράγεται, συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώνεται.

 

Ποιά είναι τα οφέλη?

Σε αντίθεση με τα «Φωτοβολταϊκά σε στέγες» που υπήρχαν στο παρελθόν, στο Net Metering δεν πουλάτε την ενέργεια που παράγετε. Αντιθέτως, η ενέργεια που περισσέυει καταναλώνεται τις στεγμές που δεν μπορεί να σας υποστηρίξει το σύστημα.Ως αποτέλεσμα αυτός που εκμεταλλέυεται το Net Metering, βλέπει μεγάλη μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος του.Πιο συγκεκριμένα, η απόσβεση της επένδυσης μπορεί να γίνει σε λίγα χρόνια μέσω των εξοικονομήσεων από τους μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Φυσικά, ο επενδυτής θα λαμβάνει μειωμένους λογαριασμούς και με το πέρας της απόσβεσης, καθώς ένα τέτοιο σύστημα έχει διάρκεια ζωής περίπου 25 χρόνια.Αυτό λοιπόν που καθιστά το net metering ελκυστικό είναι ότι για τα επόμενα περίπου 20 χρόνια ο επενδυτής θα βλέπει τους λογαριασμούς του μειωμένους στο 1/3.

 

Ποιός έχει δικαίωμα εγκατάστασης?

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί ο σταθμός, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτηρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής, καθένας εκ των οποίων αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης. 

Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. 

Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτηρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτηρίου.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής είναι οι ακόλουθοι:

  • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσης του. 
  • Ο σταθμός παραγωγής αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί
  • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση/νόμιμη κατοχή του χώρου εγκατάστασης του σταθμού
  • Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του τιμολογίου αυτού, απεντάσσεται αυτοδικαίως απο αυτό, με την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής.

 

Οικιακά φωτοβολταικά στέγης

Πολυετης εμπειρία κατασκευής οικιακών φωτοβολταικών στέγης με σύστημα συμψηφισμου (net metering) η πώλησης.

Φωτοβολταικά συστήματα για επιχειρήσεις

Πολυετης εμπειρία κατασκευής βιομηχανικων φωτοβολταικών στέγης με σύστημα συμψηφισμου (net metering) η πώλησης.

Φωτοβολταικά πάρκα επί εδάφους

Πολυετης εμπειρία κατασκευής φωτοβολταικών παρκων επι εδαφους.

Έργα

Εμπιστευτείτε μας για την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο χώρο σας με την υπογραφή και την αξιοπιστία της εταιρίας μας.